swaddle guide

צרו משולש (15ס״מ) בחלקה העליון. הניחו את התינוק על השמיכה כאשר ראשו מעל השמיכה וכתיפיו בקו אחד עם המשולש.

התחילו בצד שמאל והביאו את פינת הבד (1) בצורה אלכסונית לתינוק והכניסו את שארית הבד בעדינות מאחורי גב התינוק.

פינת הבד התחתית (2) עולה מעל כתף שמאל של התינוק אל מאחורי גבו של התינוק.

יש לסובב את פינת הבד שנותרה (3) מעל החזה ומאחורי הגב ולהכניס לתוך הפתח שנוצר בחזה של התינוק.